strona główna

ADWENT 2014


04 niedziela Adwentu B

Zgromadzeni we wspólnocie oczekujących na narodzenie Zbawiciela poprzez Eucharystię stajemy się uczestnikami Bożych obietnic; szczególnego błogosławieństwa i dóbr duchowych przyobiecanych Dawidowi, wypełnionych w Chrystusie. Dziękujmy zatem Bogu za obietnicę zesłania władcy, którym będzie Jego Syn, i prośmy zarazem, abyśmy i my na wzór Maryi, pokornej służebnicy Pańskiej, byli zdolni przyjąć do naszych serc Jezusa, Syna Najwyższego.
Pan Bóg przez usta proroka Natana zapowiada potomka Dawidowego, który będzie królem na wieki. Jest Nim Jezus Chrystus, którego narodzenie anioł Gabriel zwiastuje Maryi. Tak jak Maryja, z wiarą słuchajmy słowa, które wypowiada do nas Bóg.

Pierwsze czytanie     2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie


Czytanie z Drugiej Księgi Samuela.

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».
Lecz tej samej nocy skierował Pan do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi:                                                                 To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych       ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej,       a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki”».

Oto Słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 89 (88), 2-3. 4-5. 27 i 29 (R.: 2a)


Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Na wieki będę sławił łaski Pana,*
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,*
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

On będzie wołał do Mnie: «Ty jesteś moim Ojcem,*
moim Bogiem, opoką mego zbawienia».
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe będzie moje z nim przymierze.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Drugie czytanie         Rz 16, 25-27 Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona


Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą,
dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga
wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry,
przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

On też tego dokona.

Oto Słowo Boże.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia                   Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna


Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.  Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądz pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».  Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto Słowo Pańskie.


RORATY
od poniedziałku do piątku  o godz. 18.00. ( w soboty o godz 7 rano). Zapraszamy szczególnie dzieci z lampionami i wszystkich do wspólnego oczekiwania na pamiątkę Narodzin Jezusa. Będziemy oczekiwać i kroczyć drogą wraz z Maryją i Św. Teresą z Avila. (więcej szczegółów na Roratach). ZAPRASZAMY.

Plan Mszy Świętej gregoriańskiej w intencji  Ś.P. Ks. Proboszcza JANUSZA CZARNEGO w miesiącu grudniu 2014 r.

01.12. g.   7.00
02.12. g. 18.00
03.12. g.   7.00
04.12. g. 18.00
05.12. g.   7.00
06.12. g. 18.00
07.12. g. 12.00
08.12. g. 18.00
09.12. g.   7.00
10.12. g. 18.00
11.12. g.   7.00
12.12. g. 18.00
13.12. g.   7.00
14.12. g. 12.00
15.12. g.   7.00
16.12. g. 18.00
17.12. g.   7.00
18.12. g. 18.00
19.12. g.   7.00
20.12. g. 18.00
21.12. g. 12.00
22.12. g. 18.00
23.12. g. 18.00
24.12. g.   7.00
25.12. g. 12.00
26.12. g. 20.00
27.12. g.   7.00
28.12. g. 12.00
29.12. g. 18.00
30.12. g.   7.00

JASEŁKA


W niedzielę 21.12.2014r. o godz. 10.30 zostaną wystawione jasełka przygotowane przez uczniów klas 5 i 6 Zespołu Szkół Nr21    i przez Panią Katechetkę Beatę. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH GORĄCO I SERDECZNIE.