strona główna

pl de pt it fra

17 niedziela zwykła A              27.07.2014r.


Znalezienie skarbu w roli i drogocennej perły wymaga nie tylko starannego i cierpliwego poszukiwania.Trzeba także sprzedać wszystko, aby można było kupić to, co ma jeszcze większą wartość. przejawia się w tym mądrość. Ten, kto zna cenę takich skarbów, wie dobrze, że można dla nich poświęcić dotychczasowe dobra. Przez dzisiejszą Ewangelię Jezus pokazuje, że nie wszyscy to rozumieją i nie są zdolni do takich poświęceń. Chrześcijanin wie, że dla Boga musi poświęcić wszystko, aby nie zostać odrzuconym przy końcu świata.

PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej. 1 Krl 3, 5. 7-12 Modlitwa Salomona o mądrość

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?»
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniani twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 57 i 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: por. 97a)

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.


Panie, Ty jesteś moim działem, *
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
*
niż tysiąc sztuk złota i srebra.


Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.


Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,
*
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.


Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia,
*
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.


Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.


Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca
*
i naucza niedoświadczonych.


Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 8, 28-30 Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

EWANGELIA

Mt 13, 44-52 (krótsza perykopa Mt 13, 44-46) Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie.

Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Koniec krótszej perykopy.

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?».
Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Oto słowo Pańskie.


PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA LIPIEC 2014

Ogólna:

Aby uprawianie sportu stanowiło zawsze okazję do braterstwa i ludzkiego rozwoju.

Papież Franciszek mówił o tym, spotykając się niedawno 7 czerwca na placu świętego Piotra z włoskimi klubami i stowarzyszeniami sportowymi:

„Życzę wam, byście odczuwali smak  i piękno gry zespołowej, co jest bardzo ważne dla życia.Trzeba powiedzieć <<nie>> indywidualizmowi, <<nie>> prowadzeniu gry dla siebie samych.W mojej ojczyźnie kiedy jakiś zawodnik to robi, mówimy, że <<chce sam pożreć piłkę>>! Nie, tak nie można, to jest indywidualizm! Nie << pożerajcie>> piłki, grajcie zespołowo, w ekipie. Przynależność do stowarzyszenia sportowego oznacza odrzucenie wszelkich form egoizmu czy izolowania się i jest okazją, by być razem z innymi, by nawzajem sobie pomagać, by współzawodniczyć we wzajemnym szacunku i wzrastać w braterstwie.”

MISYJNA:

Aby Duch Święty wspierał pracę świeckich, którzy głoszą Ewangelię w najbiedniejszych krajach.

Papież Franciszek często mówi o Duchu Świętym i Jego roli w życiu każdego chrześcijanina.Niejednokrotnie zachęca wiernych świeckich, by głosili Ewangelię.Nieraz też mówi o ubogich, którzy potrzebują naszego ewangelicznego świadectwa. 1 czerwca b.r. spotkał się na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z jednym z najbardziej dziś znanych ruchów ewangelizacyjnych katolików świeckich, jakim jest Odnowa w Duchu Świętym. Poruszył tam także tematy ewangelizacji i służby ubogim oraz znaczenia, jakie w ich realizacji ma moc Ducha Świętego. „Szukajcie świętości w nowym życiu, które daje Duch Święty – powiedział Franciszek. Bądźcie tymi, którzy przekazują innym łaskę Bożą. Unikajcie niebezpieczeństwa przerostu organizacji. Wyjdźcie na ulice, by ewangelizować, głosząc Dobrą Nowinę. Pamiętajcie, że Kościół narodził się <<wychodząc na zewnątrz>> w ów poranek Pięćdziesiątnicy. Zbliżcie się do ubogich i w ich ciele dotykajcie zranionego ciała Pana Jezusa. Pozwólcie prowadzić się Duchowi Świętemu z Jego wolnością i proszę was, nie <<zamykajcie do klatki>> Ducha Świętego. Zachowujcie Jego wolność!

_________________

__________________________________________________________________________________________


Plan Mszy Świętej „Gregoriańskiej” w intencji
śp. Ks. Proboszcza Janusza Czarnego

1 lipca – 30 lipca 2014 r.

1.

1 lipca

wtorek

7.00

2.

2 lipca

środa

18.00

3.

3 lipca

czwartek

7.00

4.

4 lipca

piątek

18.00

5.

5 lipca

sobota

18.00

6.

6 lipca

Niedziela

12.00

7.

7 lipca

poniedziałek

18.00

8.

8 lipca

wtorek

7.00

9.

9 lipca

środa

18.00

10.

10 lipca

czwartek

7.00

11.

11 lipca

piątek

18.00

12.

12 lipca

sobota

7.00

13.

13 lipca

Niedziela

12.00

14.

14 lipca

poniedziałek

7.00

15.

15 lipca

wtorek

18.00

16.

16 lipca

środa

7.00

17.

17 lipca

czwartek

18.00

18.

18 lipca

piątek

7.00

19.

19 lipca

sobota

18.00

20.

20 lipca

Niedziela

12.00

21.

21 lipca

poniedziałek

18.00

22.

22 lipca

wtorek

7.00

23.

23 lipca

środa

18.00

24.

24 lipca

czwartek

7.00

25.

24 lipca

piątek

7.00

26.

26 lipca

sobota

18.00

27.

27 lipca

Niedziela

12.00

28.

28 lipca

poniedziałek

18.00

29.

29 lipca

wtorek

7.00

30.

30 lipca

środa

18.00

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.”

____________________________________________________________________________________________

Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów

Chcesz jakoś wspomóc duchowieństwo?

A może nie podoba Ci się ksiądz w Twojej parafii,

nie lubisz kleru lub jesteś rozczarowany postawą księży?!

W obu przypadkach możesz coś z tym zrobić!

ZACZNIJ SIĘ ZA NICH MODLIĆ!

Szczegóły w linku poniżej:

________________________________________________

_________________

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

  • Porady psychologiczne dotyczące relacji rodzice-dzieci.
  • Pomoc psychologiczna i wsparcie emocjonalne dla osób opiekujących się     dzieckiem lub osobą dorosłą przewlekle chorą bądź niepełnosprawną.
  • Indywidualne porady psychologa, prawnika i doradcy życia rodzinnego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Eucharystia

niedziele:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00, 20.00

dni powszednie:

7.00, 18.00

Duszpasterze

Proboszcz: vacat

Administrator:
Ks. dr Adam DEREŃ Kan. grem. Kap. Katedr., Kap. hon. Ojca św. – ust. 2014

Wikariusze:

ks. mgr Piotr Oleksy,

ks. mgr Grzegorz Gac,

ks. mgr Adam Kaźmierski.

Kancelaria

Poniedziałek: 17-18

Wtorek: 18.30-19.30

Środa: 8-8.30

Czwartek: 8-8.30, 17-18

Piątek: nieczynna

Sobota: 8-8:30, 17–18

Konto

19 1020 5226 0000 6402 0019 8002

PKO BP SA Oddział 2 we Wrocławiu

_________________________________________________________________