strona główna

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA  zaprasza na

II Archidiecezjalną Pielgrzymkę Członków Żywego Różańca  w dniu 27.09.2014r. (sobota)

do Metropolitalnego Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardo Śląskim.


25 niedziela zwykła A „PRZYPOWIEŚĆ O ROBOTNIKACH W WINNICY”

Często pojawia się pokusa oskarżania Boga o niesprawiedliwość.”Złe oko” spogląda na Pana za to, że jest On dobry.Z takimi pretensjami zwracają się do właściciela robotnicy najdłużej pracujący w jego winnicy. Emanuje z nich zazdrośći ubolewanie nad własną krzywdą. Jezus ukazuje, że dobroć Boga nieskończenie przekracza wszelkie ludzkie ograniczenia przejawiające się w zbyt ciasno pojmowanej sprawiedliwości. On nie ma względu na osoby i wciąż wychodzi szukać tych, którzy podejmą Jego wezwanie i będą pracowali na zbawienie.

Pierwsze czytanie                                Iz 55, 6-9                                   Myśli moje nie są myślami waszymi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.

Oto Słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 145 (144), 2-3. 8-9. 17-18 (R.: 18a)

Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Pan jest łagodny i miłosierny *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swych dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

Drugie czytanie                                             Flp 1, 20c-24. 27a                                      Moim życiem jest Jezus

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia:
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus,a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w cieleto bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

Oto Słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią:                                         por. Dz. 16, 14b

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Ewangelia                                                         Mt 20, 1-16a                      Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”.Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze.Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Oto słowo Pańskie.


Plan Mszy Św. gregoriańskiej w intencji   Ś. P. Ks. Proboszcza Janusza Czarnego

01.09. g. 07.00
02.09. g. 18.00
03.09. g. 07.00
04.09. g. 18.00
05.09. g. 07.00
06.09. g. 18.00
07.09. g. 12.00
08.09. g.18.00
09.09. g. 07.00
10.09. g. 18.00
11.09. g. 07.00
12.09. g. 18.00
13.09. g. 07.00
14.09. g. 12.00
15.09. g. 07.00
16.09. g. 18.00
17.09. g. 07.00
18.09. g. 18.00
19.09. g. 07.00
20.09. g. 18.00
21.09. g. 12.00
22.09. g. 07.00
23.09. g. 07.00
24.09. g.18.00
25.09. g. 18.00
26.09. g. 18.00
27.09. g. 07.00
28.09. g. 12.00
29.09. g. 07.00
30.09. g. 18.00

Informujemy wszystkich parafian, że od 8 września 2014r. zmianie ulegają godziny pracy kancelarii parafialnej.   Więcej na zakładce PARAFIA .