strona główna

04 niedziela zwykła B                 „JEZUS NAUCZA JAKO MAJĄCY WŁADZĘ” Obecność Jezusa Chrystusa w ludzkim życiu jest nieocenionym szczęściem człowieka. Szatan drży przed Jezusem, bo wie kim On jest: „Święty Boży”. Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, który przekazuje naukę z „mocą”, jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana gwarantuje zbawienie. Bóg dziś do nas mówi w Liturgii Słowa. Pragnie, abyśmy otworzyli uszy i serca na Jego zbawcze Słowa, które są wypowiadane z „mocą”, że nawet duchy nieczyste są  posłuszne. Bóg interweniuje dziś do każdego z nas, zaznacza, że dobro, to droga, która prowadzi do szczęścia. Człowiek pokorny i cichy potrafi zgiąć kolana przed Stwórcą i przyjąć, to co On chce przekazać.Obyśmy dzisiaj usłyszeli głos Pana, który przychodzi do nas tu i teraz.

Pierwsze czytanie Pwt 18, 15-20 Bóg obiecuje zesłać proroka


Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz tak przemówił do ludu: «Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał.Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: „Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł”». I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć». Oto Słowo Boże.

Psalm responsoryjny              Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8)

Refren: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
*
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Refren: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, *
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
*
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Refren; Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
*
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
*
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».

Refren: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

Drugie czytanie                                   1 Kor 7, 32-35                    Małżeństwo i celibat

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Oto Słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lud, który siedział w ciemności,

ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia                               Mk 1, 21-28 Jezus naucza jako mający władzę


Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Oto słowo Pańskie.

OGÓLNOPOLSKIE   MODLITEWNE    NOCNE  CZUWANIE JASNA GÓRA  z 1 / 2 LUTY 2015 r.

Kaplica Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Królowej

Modlą się Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów z całej Polski

Zapraszamy serdecznie Wspólnoty wraz ze swymi duszpasterzami oraz wszystkich, którzy pragną modlić się w następujących intencjach:

1. Dziękczynnej za 20 lat Wspólnot dla Intronizacji NSPJ

2. Wynagradzającej za grzechy osobiste i społeczne.

3. W intencji naszej Ojczyzny Polski i rządzących

4. Za Europę wierną Bogu i Ewangelii

5. O rychłą beatyfikację Sł. Bożej Rozalii Celak

6.  O rozwój Dzieła Intronizacji NSPJ w Polsce i świecie

21 00 Apel Jasnogórski – JE Ks. Bp. Stanisław Stefanek

21 45 Słowo do rozpoczynających czuwanie założycielka Wspólnot

22 00 Różaniec część I – prowadzą Wspólnoty z diecezji łomżyńskiej gliwickiej, krakowskiej, warszawsko – praskiej, katowickiej.

22 40 Modlitwę za Polskę prowadzi Wspólnota sejmowa – posłowie i senatorowie RP

23 00 Msza Święta – asysta Wspólnoty diecezji radomskiej 00 15 Modlitwę wieczorną prowadzą Wspólnoty diecezji tarnowskiej, pelpińskiej, świdnickiej.

00 30 Różaniec część II – prowadzą Wspólnoty diecezji białostockiej, przemyskiej , legnickiej, wrocławskiej, szczecińskiej.

1 10 Różaniec część III – prowadzą Wspólnoty diecezji sandomierskiej,  drohiczyńskiej , zielonogórsko – gorzowskiej, płockiej, kaliskiej.

2 00 Droga krzyżowa – prowadzą Wspólnoty diecezji rzeszowskiej, zamojskiej, sosnowieckiej, siedleckiej, bielsko -żywieckiej.

3 00 Koronka do miłosierdzia Bożego prowadzą Wspólnoty diecezji   toruńskiej, bydgoskiej, częstochowskiej, ełckiej, łódzkiej.

3 15 Różaniec część IV – prowadzą Wspólnoty diecezji        warszawskiej,   gdańskiej, gnieźnieńskiej, lubelskiej, poznańskiej.

4 00 Pieśni do Matki Bożej – godzinki prowadzą Wspólnoty diecezji  koszalinskiej, sandomierskiej z organistą.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia! Zgłaszanie grup i informacje: 12 412 61 05