strona główna

UROCZYSTOŚĆ Świętej Jadwigi Śląskiej


Św. Jadwiga urodziła się między 1178 a 1180 rokiem, a wychowywała się w Bawarii. Miała czterech braci i trzy siostry. w młodym wieku została wysłana do klasztoru benedyktynek w Kitzingen gdzie zdobyła wykształcenie. W wieku lat 12 Jadwiga została wydana za mąż za śląskiego księcia Henryka I Brodatego.W 1233 roku Henryk został księciem wielkopolskim. Jadwiga urodziła siedmioro dzieci: Bolesława, Konrada, Henryka, Agnieszkę, Zofię, Gertrudę i Władysława. Oboje z Henrykiem I byli ludźmi bardzo religijnymi, prowadzili pobożne życie i dbali o rozwój Kościoła. Jadwiga była fundatorką kościołów i klasztorów. Prowadziła też działalność dobroczynną, starała się o pomoc chorym i ubogim – zorganizowała działalność wędrownego szpitala dla ubogich,otworzyła szpital dla trędowatych w Środzie Śląskiej, kolejną placówkę leczniczą założyła w Trzebnicy. Po 19 latach małżeństwa z Henrykiem Brodatym oboje złożyli śluby czystości. Po śmierci męża w 1238 roku zamieszkała w trzebnickim klasztorze, prowadzonym przez jedną z jej córek. Wkrótce zaangażowała się w ożywienie życia religijnego Śląska, sprowadzając do tamtejszych kościołów duchownych z Niemiec. Wspierała też sprowadzanie niemieckich osadników na słabo zaludnione rejony wówczas zachodniej części Śląska, wspierając tym samym rozwój rolnictwa.

Jadwiga zmarła 15 października 1243 roku w Trzebnicy w opinii świętości i została pochowana w kościele w Trzebnicy. 24 lata później 26 marca 1367 roku  została kanonizowana, a cześć Jej relikwii przeniesiono do opactwa w Andechsie.

Św. Jadwiga była osobą posiadającą cechę wielkiej skromności, a jednocześnie bardzo zaangażowaną w swoje działanie. Cechy te ilustruje legenda, według której Jadwiga aby nie odróżniać się od reszty swego ludu oraz w imię pokory i skromności chodziła boso. Irytowało to bardzo jej męża wymógł wiec na spowiedniku, aby ten nakazał jej noszenie butów. Duchowny podarował swej penitentce parę butów i poprosił aby zawsze je nosiła. Księżna będąc posłuszną swemu spowiednikowi, podarowane buty nosiła ze sobą, ale na sznurku przewieszonym przez szyję.

Propagatorem kultu Świętej na Górnym Śląsku był dominikanin Peregryn z Opola, który jest autorem zbioru kazań jej poświęconym. W 1680 roku na prośbę Jana III Sobieskiego i jego żony, papież Innocenty XI rozszerzył kult Świętej Jadwigi Śląskiej na cały Kościół Katolicki. Po tym wydarzeniu zaczęto czcić świętą na innych ziemiach polskich. Św. Jadwiga uznawana jest za patronkę całego historycznego Śląska, a także małżeństw i chrześcijańskich rodzin.

W XX wieku czczona jest jako patronka  pojednania polsko- niemieckiego. Przedstawiana jest  w habicie cysterskim boso lub z obuwiem w ręce. W drugiej ręce trzyma model klasztoru i kościoła.

Tradycja przypisuje Św. Jadwidze 20 fundacji kościelnych. Źródła wymieniają  klasztor cysterek w Trzebnicy, szpital Św. Ducha(1214), klasztor Augustianów  w Nowogrodzie Bobrzańskim(1217), szpital dla trędowatych w Środzie Śląskiej (1230), oraz kilka kościołów parafialnych.

ZAPROSZENIE na Uroczystości Odpustowe 19 października 2014r.

W dniu 19 października 2014r. ( niedziela) odbędą się w naszej parafii uroczystości odpustowe. Obchody związane ze świętem naszej patronki, Św. Jadwigi Śląskiej, rozpocznie o godz. 12.00 uroczysta Suma Odpustowa, koncelebrowana przez księży z naszego dekanatu oraz księży, którzy w przeszłości byli związani z naszą parafią.

Msza Św. połączona będzie z występem, przygotowanym na podstawie „Tryptyku Rzymskiego” przez uczniów Gimnazjum nr 7.

Kazanie w  trakcie Odpustowej Sumy wygłosi ks. Andrzej Obuchowski, obecnie posługujący w Bijsku na Syberii. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć działalność ks. Andrzeja będą mogli to uczynić po Mszy Św. w trakcie zbiórki pieniędzy.

Bezpośrednio po Sumie Odpustowej rozpocznie się festyn parafialny.

W programie festynu przewidziano wiele atrakcji między innymi:

  • DMUCHAŃCE dla dzieci i ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ dla młodzieży.
  • LOTERIA FANTOWA oraz  konkurs poświęcony naszej patronce. MOŻNA SIĘ DO NIEGO PRZYGOTOWAĆ korzystając z załączonej wyżej i na zaproszeniach rozdanych tydzień temu biografii Św. Jadwigi.
  • „STÓPKI ŚW.  JADWIGI”
  • Występ zespołu muzycznego
  • DOMOWE pierogi, gołąbki oraz ciasta
  • Prezentacja prac uczniów Gimnazjum nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 75, przygotowanych na konkurs Św. Jadwidze
  • Karta seniora. Prosimy o zabranie dowodów osobistych
  • znakowanie rowerów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN do udziału w uroczystościach odpustowych, jak również w samym festynie.

Księża pracujący w parafii

Rada Parafialna

Wspólnoty parafialne

RÓŻANIEC w październiku

Różaniec odmawiamy:

w dni powszednie:  rano o godz. 6.30, wieczorem po Mszy Św. ok.  godz. 18.30

w niedziele o godz. 17.15

Różaniec dla dzieci: poniedziałek, środa, piątek  o godz. 16.30.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej, szczególnie w intencji o pokój na świecie.


UROCZYSTOŚĆ  Świętej Jadwigi Śląskiej

Czytanie z Księgi Przysłów.                                  Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31.

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel,  jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.

Oto Słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-13. 17-18   ( R.: por. 1a )

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Błogosław, duszo moja, Pana,

i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.

Błogosław, duszo moja, Pana,

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

On odpuszcza wszystkie Twoje winy

i leczy wszystkie choroby,

On twoje życie ratuje od zguby,

obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,

tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,

a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,

nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza

i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.           1Tm 5 , 3-10

Najmilszy:

Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. Jeśli jakaś wdowa ma dzieci albo wnuki, niechże się one uczą najpierw pieczołowitości względem własnej rodziny i odpłacania się rodzicom wdzięcznością! Jest to bowiem rzeczą miłą w oczach Bożych. Ta zaś, która rzeczywiście jest wdową, jako osamotniona złożyła nadzieję w Bogu i trwa w zanoszeniu próśb i modlitw we dnie i w nocy. Lecz ta, która żyje rozpustnie, za życia umarła. I to nakazuj, ażeby były nienaganne. A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Do spisu należy wciągać taką wdowę, która ma co najmniej lat sześćdziesiąt, była żoną jednego męża, ma za sobą świadectwo o takich dobrych czynach: że dzieci wychowała, że była gościnna, że obmyła nogi świętych, że zasmuconym przyszła z pomocą, że pilnie brała udział we wszelkim dobrym dziele.

Oto Słowo Boże.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                                             Mt 5, 6

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,

albowiem oni będą nasyceni.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Ewangelii według Św. Marka.                                                Mk 3, 31-35

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Oto Słowo Pańskie.