strona główna

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO – 30 niedziela zwykła

Po zapytaniu: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego” Jezus kieruje bardziej bezpośrednie pytanie do Apostołów:”A wy za kogo Mnie uważacie?”. Znaczący już jest fakt, że w imieniu Dwunastu odpowiada Szymon Piotr:”Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.  Można by pomyśleć, że Szymon spełnia rolę rzecznika Dwunastu  ze względu na swą silną i bardziej impulsywną osobowość. Być może ten element również wchodzi w rachubę. Jezus przypisuje jednak odpowiedź szczególnemu objawieniu ze strony Ojca niebieskiego: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.” Pomijając wszystkie uwarunkowania związane z temperamentem, charakterem, przynależnością etniczną i pochodzeniem społecznym („ciało i krew”), należy podkreślić, że Szymon otrzymuje z wysoka oświecenie i natchnienie, które Jezus określa jako „objawienie”.W mocy tego objawienia Szymon wyznaje wiarę w imieniu Dwunastu.

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.                        1Krl 8, 22-23. 27-30         Modlitwa Salomona

Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł:  «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje Imię” – tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz!

Oto Słowo Boże.

Psalm responsoryjny                                                 Ps 84 (83), 3-4. 5 i 10. 11     ( R .: por. 2 )

Refren: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich,

Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta:

przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże.

Refren: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,

nieustannie Cię wielbiąc.

Spójrz, Boże tarczo nasza,

wejrzyj na twarz Twego Pomazańca.

Refren: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Doprawdy, jeden dzień w przybytkach Twoich

lepszy jest niż innych tysiące:

wolę stać w progu mojego Boga

niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Refren: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.

Czytanie z Listu do Koryntian.                     1Kor  3, 9b-11. 16-17          Jesteście świątynią Boga

Bracia:

Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

Oto Słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią:

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                              Mt 16, 18

Ty jesteś Piotr – Opoka,

i na tej opoce zbuduję mój Kościół, +

a bramy piekielne go nie przemogą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.               Mt 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:  «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków» .Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»  Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».  Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, aco rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto Słowo Pańskie.

RÓŻANIEC w październiku

Różaniec odmawiamy:

w dni powszednie:  rano o godz. 6.30, wieczorem po Mszy Św. ok.  godz. 18.30

w niedziele o godz. 17.15

Różaniec dla dzieci: poniedziałek, środa, piątek  o godz. 16.30.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej, szczególnie w intencji o pokój na świecie.

Plan Mszy Świętej gregoriańskiej w intencji  Ś.P. Ks. Proboszcza JANUSZA CZARNEGO w miesiącu listopadzie 2014 r.

01.11. g.12.00
02.11. g.12.00
03.11. g.  7.00
04.11. g.18.00
05.11. g.  7.00
06.11. g.18.00
07.11. g.  7.00
08.11. g.18.00
09.11. g.12.00
10.11. g.18.00
11.11. g.  7.00
12.11. g.  7.00
13.11. g.18.00
14.11. g.18.00
15.11. g.  7.00
16.11. g.12.00
17.11. g.  7.00
18.11. g.18.00
19.11. g.  7.00
20.11. g.  7.00
21.11. g.  7.00
22.11. g.  7.00
23.11. g.12.00
24.11. g.18.00
25.11. g.  7.00
26.11. g.18.00
27.11. g.  7.00
28.11. g.18.00
29.11. g.  7.00
30.11. g.12.00